Koliščarska hiša

Delavnica na Koliščarskem dnevu.

Glinen omet na steni.

Projekt Koliščarska hiša na prireditvi KOLIŠČARSKI DAN, 22. 8. 2015  v Dragi pri Igu

V soboto, 22. 8. 2015, je DPM Lavrica sodelovalo na turistični prireditvi Koliščarski dan v Dragi pri Igu. V sodelovanju z arheologinjo mag. Pavlo Peterle Udovič smo izvajali pilotni projekt, kjer smo raziskovali in poustvarjali prazgodovinski način gradnje iz časa koliščarjev.

Koliščarske hiše so stale na kolih, dvignjene nad površino. Štiri stene so bile narejene iz navpično in vodoravno prepletenih palic. Te so bile premazane z debelo plastjo gline, ki je kot odličen izolator, preprečevala vdor hladnega zunanjega zraka. Za večje udobje, toplino doma so si koliščarji v svojih domovih stene, tla obložili s kožami domačih ali divjih živali.

Na prireditvi smo izvajali zanimivo izkustveno delavnico, kjer so aktivno sodelovali tudi obiskovalci. Med njimi so bili tako odrasli kot tudi otroci in mladina. Na prizorišču smo izdelovali steno iz prepleta in nanjo nanesli glino. S tem smo poustvarili videz koliščarske hiše.

Hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali pri pripravi in izvedbi projekta.

Dogodek je že osmič organiziralo Društvo Fran Govekar Ig v sodelovanju s številnimi društvi, organizacijami, podjetji in prostovoljci. Med novostmi letošnjega leta je mednarodna udeležba sodelujočih izvajalcev programa.

 

Koliščarska hiša

Nanašanje glinenega ometa na steno.

koliščarska hiša

Stena iz prepleta.

 

 

 

 

 

 

 

___________________

DPM LAVRICA NA KOLIŠČARSKEM TABORU

V nedeljo, 16. 8. 2015, smo člani in prostovoljci DPM Lavrica sodelovali na Koliščarskem taboru v Dragi pri Igu. Pripravili in izvedli smo delavnico, ki sodi na področje eksperimentalne arheologije. Z udeleženci tabora smo se pogovarjali o koliščarjih in kako so živeli. Predvsem pa smo se ukvarjali z vprašanjem kako so gradili svoja bivališča, kako velika so bila, katere materiale so uporabljali. Prav tako smo se dotaknili vprašanja kako so se zaščitili pred mrazom in vročino. Po kreativnem razmišljanju smo v delavnici pričeli z izdelavo manjšega modela. Izdelali smo steno, izdelano iz prepleta ter jo nato ometali z glino. Za konec smo izdelali loke in puščice, s katerimi smo skušali zadeti cilj. Ostaja vprašanje ali bi v času koliščarjev s svojim znanjem in spretnostjo preživeli?

Več o vtisih s koliščarskega dneva (vir: http://www.vdezelikoliscarjev.si/#!koliarski-tabor/c23b8)

vtis s koliščarskega tabora

Emin vtis.

vtis udeleženca koliščarskega tabora.

Renejev vtis.

 

 

 

 

 

 

Priprava materiala za lesen preplet, loke in puščice.

Priprava materiala za lesen preplet, loke in puščice.

DPM Lavrica

Nanašanje glinenih ometov na prepletene stene.

Nanašanje glinenih ometov na prepletene stene.

Nanašanje glinenih ometov na prepletene sten.

Izdelava lokov.

Izdelava lokov.